Neopakovatelná atmosféra zvedajících se ranních mlh z rybníků kolem řeky Odry.